Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 18
Zobrazujem: 0 - 18
Pridať firmu
IČOFirma
35224789: Anton Mlkvík
36763829: ENWORD - SK, s.r.o.
41071255: František Matušík
41071093: Ivana Kontríková
43548563: Ivana Špiláková
41584244: Jaroslava Jašurková
36000809: JASMOS, s.r.o.
14161923: Jozef Kondek - JOKO a syn
36402044: JURY, s.r.o.
14243849: Ladislav Choma - CHOMIS
36139297: MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
35996111: Obec Skalité - prevádzkáreň
00144959: Organizácia pre kultúru a verejné služby
35660406: Organizácia verejnoprospešných služieb
37902423: Príspevková organizácia TES Čierne
36373800: SLOVAKOMETAL export - import, spol. s r.o.
00410136: Technické služby
36002950: VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o.