Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 2802
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
14164621: Alojz Širanec BUDÚCNOSŤ
32254920: Alojz Špilák
41361768: Alojz Turiak
40461360: Andrea Lastovicová - ROSA
43124569: Andrea Mravcová
32244312: Andrej Gallik
36942014: Andrej Kukurdík - VIN-TRADE
43642799: Andrej Stuchlík
41074963: Anna Baraníková
40466167: Anna Dedičová
37587056: Anna Franková - ĽUFRAN
44015968: Anna Gulčíková
32242557: Anna Kadurová
34927093: Anna Kajanková
14240378: Anna Kajánková - DREVOVÝROBA
43502601: Anna Kajánková - KOVO
41070925: Anna Kanioková
41590023: Anna Knapcová
34930493: Anna Kolkusová - ANJA
43636080: Anna Králiková