Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 2802
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
44182830: Anna Kuricová
44148836: Anna Masaryková
41900278: Anna Najdeková - DREVOPOR
41824636: Anna Oboňová
41825845: Anna Pavliková
43479561: Anna Perďochová - ZUBNÁ TECHNIKA
32253109: Anna Poláková
34592385: Anna Pončková
43951554: Anna Priščová
41589637: Anna Rebrošová
31058205: Anna Štajnigerová - KVETY
33681163: Anna Štetiarová
33915962: Anna Surovková - Kvetinárstvo Raková
44596898: Anna Tomčalová
43875891: ANTIFIRE, spol. s.r.o.
43315488: Anton Bacula
40758397: Anton Baranec
10973044: Anton Baránek - ZÁMOČNICTVO
44231237: Anton Birtus
10843442: Anton Bzdilík - KOLONIAL